1,000 ₪

א׳ בראש חודש ניסן
התורם:

לרפואת יואל בן חנה 

1,800 ₪

ב׳ בניסן
התורם:

לזיווג הגון של רפאל בן מרים

500 ₪

ג׳ בניסן
התורם:

לעילוי נשמת שלמה בן יפה

180 ₪

ד׳ בניסן
התורם:

להצלחת ברכה בת רחל

ה׳ בניסן

1,000 ₪

התורם:

לרפואת יואל בן חנה 

פרנס החודש

צבי הירש בן ברכה

10,000 $

נתרם לעילו נשמתו של רפאל בן ברוך. ת.נ.צ.ב.ה
ו׳ בניסן

180 ₪

התורם:

להצלחת ברכה בת רחל

ז׳ בניסן

1,000 ₪

התורם:

לרפואת יואל בן חנה 

ח׳ בניסן

1,800 ₪

התורם:

לזיווג הגון של רפאל בן מרים

ט׳ בניסן

500 ₪

התורם:

לעילוי נשמת שלמה בן יפה

י׳ בניסן

180 ₪

התורם:

להצלחת ברכה בת רחל